Na vrhSee PRO edition

HomeA la cart

A la cart

Vsi programi in tematski treningi se pripravljajo skupaj z naročnikom, tako da v NLT nimamo v naprej pripravljenega menuja. Imamo sestavine, ki jih povežemo v ponudbo, ki odraža potrebe in pričakovanja naročnika, sestavine, katerih lastnosti poznamo in jih uporabljamo …

 

A LA CART

 

… za doseganje skupnih ciljev, …

 

1. večje odzivnosti na pričakovanja trga, 

2. spremembe ustaljenih vzorcev razmišljanja zaposlenih, 

3. več timskega dela in medsebojnega zaupanja,

4. popoln prehod iz kulture povprečja v kulturo uspeha,

5. vzpostavitev okolja, ki spodbuja kreativnost,

6. utemeljitev vizije, strategije, poslanstva in vrednot,

7. celotno podjetje povezati skozi skupne vrednote in vizijo,

8. usposobiti vodje na vseh nivojih za učinkovito vodenje ljudi,

9. prenesti odgovornosti  na nižje ravni vodenja,

10.postaviti in sprejeti ključni dogovor vseh zaposlenih na katerem bo temeljila prihodnost  podjetja,

 

… so naslednja …

 

1. izzivi in veščine vodenja,

2. vodenje ekipe,

3. timsko delovanje in graditev tima,

4. motiviranje sodelavcev,

5. utemeljitev vrednot,

6. priprava in izvedba razvojnih pogovorov,

7. upravljanje sprememb,

8. upravljanje s časom,

9. postavljanje ciljev,

10. učinkovito vodenje sestankov,

11. coaching,

 

12. nefinančno in finančno nagrajevanje,

13. spodbujanje idej,

14. prepričljiv nastop,

15. train the trainers,

16. uskladitev poslovnega in osebnega življenja.

 

Joomla templates by Joomlashine